نظريه پردازان و مشاهير مديريت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


نظريه پردازان و مشاهير مديريت

نظريه پردازان و مشاهير مديريت

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

علي حسين زاده

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

نظريه پردازان و مشاهير مديريت

نظريه پردازان و مشاهير مديريت

ناشر : موسسه كتاب مهربا ن نشر

ع‍ل‍ي اك‍ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰۰ ریال