روش هاي محاسبات عددي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


روش هاي محاسبات عددي براي مهندسان

روش هاي محاسبات عددي براي مهندسان

ناشر : دانشگاه كاشان

عليرضا آقايي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

روش هاي محاسبات عددي

روش هاي محاسبات عددي

ناشر : علوم رايانه

محسن رباني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

روش هاي محاسبات عددي

روش هاي محاسبات عددي

ناشر : سيميا

فرناز وفايي ديزجي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال


روش هاي محاسبات عددي

روش هاي محاسبات عددي

ناشر : لبخند دانش

فريبا فتاح زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

روش هاي محاسبات عددي

روش هاي محاسبات عددي

ناشر : دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، انتشارات

رس‍ول دل‍ي‍رروي ف‍رد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

روش هاي محاسبات عددي

روش هاي محاسبات عددي

ناشر : قلم اعظم

احمد شاه كرمي عباسي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


روش محاسبات عددي و مكانيك سيالات محاسباتي CFD دكتري ويژه رشته هاي مهندسي مكانيك...

روش محاسبات عددي و مكانيك سيالات محاسبات ...

ناشر : مدرسان شريف

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

‏‫روش هاي محاسبات عددي

‏‫روش هاي محاسبات عددي

ناشر : ‏‫ دانشگاه پيام نور

فهيمه سلطانيان

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال