دنياي درام: نشانه و معنا در رسانه هاي نمايشي: تئاتر، سينما، تلويزيون |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


دنياي درام: نشانه و معنا در رسانه هاي نمايشي: تئاتر، سينما، تلويزيون

دنياي درام: نشانه و معنا در رسانه هاي نم ...

ناشر : هرمس

مارتين اسلين

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال