راهنماي نگارش قرارداد در ورزش (به همراه نمونه قراردادهاي كاربردي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهنماي نگارش قرارداد در ورزش (به همراه نمونه قراردادهاي كاربردي)

راهنماي نگارش قرارداد در ورزش (به همراه ...

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

كيوان شعباني مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال