اصول حسابداري 1 (رشته حسابداري) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 30


اصول علم اقتصاد (1) (اقتصاد خرد) به همراه پاسخ هاي تشريحي براساس كتاب: جمشيد پژويان ويژه ي دانشجويان رشته هاي حسابداري - مديريت و اقتصاد دانشگاه پيام

اصول علم اقتصاد (1) (اقتصاد خرد) به همرا ...

ناشر : فرانما

مهدي محمدپورقاضي جهاني

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان): (رشته حسابداري و مديريت)

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان): (رشته ح ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

مهدي تقوي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري 1 (رشته حسابداري)

اصول حسابداري 1 (رشته حسابداري)

ناشر : دانشگاه پيام نور

علي شفيع زاده

قیمت کتاب سیتی : ۹۹۰۰۰۰ ریال


اصول حسابداري (3) (رشته حسابداري)

اصول حسابداري (3) (رشته حسابداري)

ناشر : دانشگاه پيام نور

احمد احمدپور

قیمت کتاب سیتی : ۷۱۰۰۰ ریال

راهنما و بانك سوالات امتحاني اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد كلان) (رشته هاي مديريت - حسابداري)

راهنما و بانك سوالات امتحاني اصول علم اق ...

ناشر : خردمندان

سيدولي الله ميرحسيني

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال

اصول حسابداري (۱) رشته حسابداري، مديريت

اصول حسابداري (۱) رشته حسابداري، مديريت

ناشر : آوش

علي محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال


اصول حسابداري (3): همراه با مسئله هاي حل شده قابل استفاده براي دانشجويان حسابداري، و ساير رشته هاي مرتبط قابل تدريس در مقاطع كارداني و كارشناسي

اصول حسابداري (3): همراه با مسئله هاي حل ...

ناشر : كيومرث

عبدالرضا تالانه

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري 1: براساس مصوبات شواريعالي برنامه ريزي تدوين شده براي رشته هاي حسابداري - اقتصاد - مديريت و ساير رشته هاي مالي در مقاطع مختلف

اصول حسابداري 1: براساس مصوبات شواريعالي ...

ناشر : دانش نگار

سيدكاظم ابراهيمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

اصول حسابرسي ۱: براي رشته هاي حسابداري، مديريت، بانكداري، اقتصاد

اصول حسابرسي ۱: براي رشته هاي حسابداري، ...

ناشر : نگين سبلان

ن‍س‍ري‍ن خ‍داب‍خ‍ش‍ي ه‍ف‍ش‍ج‍ان‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اصول حسابداري (2) (رشته حسابداري)

اصول حسابداري (2) (رشته حسابداري)

ناشر : دانشگاه پيام نور

يحيي حساس يگانه

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري موسسات خدماتي و بازرگاني : رشته حسابداري ،مديريت وكسب وكار

اصول حسابداري موسسات خدماتي و بازرگاني : ...

ناشر : آوش

علي محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول حسابرسي ۱:  رشته هاي حسابداري و مديريت (كليه رشته ها)

اصول حسابرسي ۱: رشته هاي حسابداري و مدي ...

ناشر : نشر هاوژين

محمد مخلصيان كوشكوه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال