عوامل موثر بر شايستگي هاي عملكرد مديران سازمان هاي ورزشي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


عوامل موثر بر شايستگي هاي عملكرد مديران سازمان هاي ورزشي

عوامل موثر بر شايستگي هاي عملكرد مديران ...

ناشر : نيك ورزان

حسن يوسفي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال