بازدارندگي پيچيده: راهبردي در عصر جهاني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بازدارندگي پيچيده: راهبردي در عصر جهاني

بازدارندگي پيچيده: راهبردي در عصر جهاني

ناشر : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

‏‫ تي. وي.‬ پل

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال