‏‫آشنايي با اصول و مباني برنامه ريزي و تفكر استراتژيك در سازمان هاي خصوصي و دولتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫آشنايي با اصول و مباني برنامه ريزي و تفكر استراتژيك در سازمان هاي خصوصي و دولتي

‏‫آشنايي با اصول و مباني برنامه ريزي و ت ...

ناشر : اميران

داوود غياثوند

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۹۰۰۰ ریال