درمان تعلل: ۲۱ تاكتيك اثبات‌شده براي غلبه بر اهمال‌كاري دروني، مديريت زمان و افزايش بهره‌وري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


درمان تعلل: ۲۱ تاكتيك اثبات‌شده براي غلبه بر اهمال‌كاري دروني، مديريت زمان و افزايش بهره‌وري

درمان تعلل: ۲۱ تاكتيك اثبات‌شده براي غلب ...

ناشر : سخن‌گستر

ساسان جعفرنيا

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۰۰۰۰ ریال