قوانين و مقررات ده و دهياري همراه با آيين نامه و تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


قوانين و مقررات ده و دهياري همراه با آيين نامه و تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي

قوانين و مقررات ده و دهياري همراه با آيي ...

ناشر : اخوان

گروه مولفين

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال