تاثير هوش فرهنگي بر عملكرد شغلي كاركنان با نقش ميانجي سازگاري ميان فرهنگي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تاثير هوش فرهنگي بر عملكرد شغلي كاركنان با نقش ميانجي سازگاري ميان فرهنگي

تاثير هوش فرهنگي بر عملكرد شغلي كاركنان ...

ناشر : انتشارات نوروزي

حميدرضا جعفري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال