مديريت دانش: نگاهي جامع بر ابزارها و تكنيك ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت دانش: نگاهي جامع بر ابزارها و تكنيك ها

مديريت دانش: نگاهي جامع بر ابزارها و تكن ...

ناشر : رسا

پيمان اخوان

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال