اثرگذاري؛ چگونه بازارياب ها رفتار مشتريان را شكل مي دهند؟ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اثرگذاري؛ چگونه بازارياب ها رفتار مشتريان را شكل مي دهند؟

اثرگذاري؛ چگونه بازارياب ها رفتار مشتريا ...

ناشر : نشر تيسا

‏‫رابرت بي.‬ چالديني

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰۰ ریال