درس و مشق مسائل كليدي شطرنج (گام ششم) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


درس و مشق مسائل كليدي شطرنج (گام ششم)

درس و مشق مسائل كليدي شطرنج (گام ششم)

ناشر : دستخط

دانش دادگر

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

درس و مشق مسائل كليدي شطرنج (گام ششم)

درس و مشق مسائل كليدي شطرنج (گام ششم)

ناشر : دستخط

دانش دادگر

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال