روابط بين فردي موثر

روابط بين فردي موثر

ناشر : ميانكوشك

- نويسنده: لادن فتي - نويسنده: فرشته موتابي

قیمت : ۱۴۰۰۰ ریال

مهارت ارتباط موثر و روابط بين فردي

مهارت ارتباط موثر و روابط بين فردي

ناشر : انتشارات پرنده

- نويسنده: زينت‌السادات ميرغفوريان

قیمت : ۰ ریال