آماده باش: در برابر زمين‌لرزه و زمين‌لغزه

آماده باش: در برابر زمين‌لرزه و زمين‌لغزه

ناشر : دانش پرور

- نويسنده: رياض رضوان - نويسنده: سازمان نظام كارداني ساختمان استان گيلان

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال