شيعه (مجموعه مذاكرات با پروفسور هانري كربن)

شيعه (مجموعه مذاكرات با پروفسور هانري كر ...

ناشر : بوستان كتاب قم

پدیدآور: سيدهادي خسروشاهي


رسالت تشيع در دنياي امروز (گفت  و گويي ديگر با هانري كربن)

رسالت تشيع در دنياي امروز (گفت و گويي د ...

ناشر : موسسه بوستان كتاب

پدیدآور: علي احمدي ميانجي

شيعه شناسي اهل سنت و چالش هاي فراروي آن در دوران پس از انقلاب اسلامي ايران: كليات

شيعه شناسي اهل سنت و چالش هاي فراروي آن ...

ناشر : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

پدیدآور: كاميار صداقت ثمرحسيني


Le chiisme repond

Le chiisme repond

ناشر : مجمع جهاني اهل بيت (ع)

پدیدآور: سيدرضا حسيني نسب

ارشاد السائلين الي الحق المبين

ارشاد السائلين الي الحق المبين

ناشر : آيه حيات

پدیدآور: محمدخضر موسوي

پاسخ به نمي دانم ها

پاسخ به نمي دانم ها

ناشر : مهديار

پدیدآور: عليرضا زكي زاده رناني


دفاع شيعه از حق: صد پرسش، صد پاسخ

دفاع شيعه از حق: صد پرسش، صد پاسخ

ناشر : سبحان

پدیدآور: قربانعلي معروفخاني