فلسفه تكنولوژي دريچه اي به سوي توسعه تكنولوژي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


فلسفه تكنولوژي دريچه اي به سوي توسعه تكنولوژي

فلسفه تكنولوژي دريچه اي به سوي توسعه تكن ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي،واحد اسلامشهر

سيدم‍ه‍دي م‍ي‍ردام‍ادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال