‏‫مقدمه اي بر مديريت دانش در بازاريابي كارآفرينانه‮ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫مقدمه اي بر مديريت دانش در بازاريابي كارآفرينانه‮

‏‫مقدمه اي بر مديريت دانش در بازاريابي ك ...

ناشر : تيمورزاده نوين

علي برخورداري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال