طراحي پست هاي فشار قوي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 7


طراحي پست هاي فشار قوي

طراحي پست هاي فشار قوي

ناشر : دانشگاه اصفهان

رحمت الله هوشمند

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰ ریال

طراحي پست هاي فشار قوي

طراحي پست هاي فشار قوي

ناشر : علوم رايانه

عماد صمدايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

ترجمه استاندارد IEEE Std 693: مجموعه الزامات مورد نياز براي طراحي لرزه اي تجهيزات فشار قوي پست هاي انتقال نيرو

ترجمه استاندارد IEEE Std 693: مجموعه الز ...

ناشر : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

رضا كرمي محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مباني طراحي و تجهيزات پست هاي فشار قوي

مباني طراحي و تجهيزات پست هاي فشار قوي

ناشر : جاودان خرد

سهراب فيروزي فر

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۵۰۰۰ ریال

طراحي جامع پست هاي فشار قوي

طراحي جامع پست هاي فشار قوي

ناشر : نوربخش

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰۰ ریال

طراحي جامع پست هاي فشار قوي

طراحي جامع پست هاي فشار قوي

ناشر : شيوه

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال


طراحي پست هاي فشار قوي: قابل استفاده كليه دانشجويان مهندسي برق

طراحي پست هاي فشار قوي: قابل استفاده كلي ...

ناشر : آشينا

جعفر غفوري

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال