پول و ارز و بانكداري - پژويان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


پول و ارز و بانكداري براساس كتاب دكتر جمشيد پژويان

پول و ارز و بانكداري براساس كتاب دكتر جم ...

ناشر : سيميا

فرناز وفايي ديزجي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰ ریال

پول و ارز و بانكداري  - پژويان

پول و ارز و بانكداري - پژويان

ناشر : دانشگاه پيام نور

جمشيد پژويان

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال

راهنماي جامع پول و ارز و بانكداري ويژه: دانشجويان رشته هاي حسابداري، مديريت و اقتصاد بر اساس كتاب: دكتر جمشيد پژويان

راهنماي جامع پول و ارز و بانكداري ويژه: ...

ناشر : فرانما

بهنام مرادي

قیمت کتاب سیتی : ۵۸۰۰۰ ریال