كتاب تصميم: پنجاه مدل براي تفكر استراتژيك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كتاب تصميم: پنجاه مدل براي تفكر استراتژيك

كتاب تصميم: پنجاه مدل براي تفكر استراتژي ...

ناشر : نشر تيسا

مهدي كريمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۲۰۰۰ ریال