افزايش مهارت هاي شغلي طراح و توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتوا با word press: بر اساس استاندارد هاي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


افزايش مهارت هاي شغلي طراح و توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتوا با word press: بر اساس استاندارد هاي گروه شغلي فناوري اطلاعات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور - كد ملي آموزش شغل ۱-۰۶۴-۵۳-۲۵۱۳

افزايش مهارت هاي شغلي طراح و توسعه دهنده ...

ناشر : ديباگران تهران

حميدرضا قنبري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال