حقوق هوايي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 13


حقوق بين الملل هوايي: با تاكيد بر تعهدات دولت ها در كنوانسيون شيكاگو 1944 و ضمائم آن

حقوق بين الملل هوايي: با تاكيد بر تعهدات ...

ناشر : ميزان

نادر مرداني

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

حقوق مسافر در حمل و نقل هوايي بين المللي

حقوق مسافر در حمل و نقل هوايي بين المللي

ناشر : ‏‫جاودانه‬

محمدصادق تيموري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

15%
مقدمه اي بر حقوق بين الملل هوايي بررسي كنوانسيون شيكاگو و ضمايم

مقدمه اي بر حقوق بين الملل هوايي بررسي ك ...

ناشر : خرسندي

حسين نواده توپچي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۷۵۰۰۰ ریال


حقوق بين الملل هوايي

حقوق بين الملل هوايي

ناشر : انتشارات مشهور

ايمان غريبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مجموعه ي قوانين و مقررات حقوق هوايي (ملي و بين المللي)

مجموعه ي قوانين و مقررات حقوق هوايي (ملي ...

ناشر : نگاه بينه

احمد مظفري

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

بررسي تطبيقي موارد معافيت متصدي حمل و نقل هوايي و جاده اي در مقررات بين المللي و حقوق ايران

بررسي تطبيقي موارد معافيت متصدي حمل و نق ...

ناشر : انتشارات پژوهشهاي دانشگاه

مجيد حسن نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال


بايسته هاي حقوق حمل و نقل هوايي ( مسئوليت خسارات و سوانح)

بايسته هاي حقوق حمل و نقل هوايي ( مسئولي ...

ناشر : عدالت نوين

معين شرقي

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰۰ ریال

بررسي تطبيقي مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي در حقوق ايران و نظام حقوقي بين‌الملل

بررسي تطبيقي مسئوليت متصدي حمل و نقل هوا ...

ناشر : مهر كلام

شهرام صمدي‌ سپهري

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

حقوق بين المللي هوايي

حقوق بين المللي هوايي

ناشر : تعقل

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


حقوق هوايي

حقوق هوايي

ناشر : انتشارات نوروزي

مهدي ملايي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

حقوق هوايي بين المللي عمومي

حقوق هوايي بين المللي عمومي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

حميد كاظمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

حقوق بين الملل هوايي

حقوق بين الملل هوايي

ناشر : مجد

سهيلا كوشا

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰۰ ریال