توابع پايه شعاعي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


توابع پايه شعاعي

توابع پايه شعاعي

ناشر : انتشارات زاگرو

زهره رجبي نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال