از سنگ تا رنگ: آشنايي با مراحل توليد فولاد در شركت مباركه اصفهان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


از سنگ تا رنگ: آشنايي با مراحل توليد فولاد در شركت مباركه اصفهان

از سنگ تا رنگ: آشنايي با مراحل توليد فول ...

ناشر : پيغام دانش

عذرا مولوي چوبيني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال