‏‫تحليل پايداري شيب هاي معادن روباز با استفاده از نرم افزار Slope Analyzer‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫تحليل پايداري شيب هاي معادن روباز با استفاده از نرم افزار Slope Analyzer‬

‏‫تحليل پايداري شيب هاي معادن روباز با ا ...

ناشر : ويهان

فاطمه جوادي فر

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال