تاسيسات و تجهيزات شهري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


تاسيسات و تجهيزات شهري

تاسيسات و تجهيزات شهري

ناشر : دانشگاه صنعتي سجاد، انتشارات

الهام لشكري

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال

بررسي تاسيسات و تجهيزات زيربنايي شهر سميرم در ارتباط با برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري مطالعه موردي : (آب و فاضلاب)

بررسي تاسيسات و تجهيزات زيربنايي شهر سمي ...

ناشر : سنجش و دانش

اسفنديار اميدي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال