نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS

نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS

ناشر : آذر

محمد ملكي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۸۰۰۰ ریال