آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


آمادگي آزمون دكتري آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي

آمادگي آزمون دكتري آمار، سنجش و اندازه گ ...

ناشر : بامداد كتاب

فاطمه اصغري

قیمت کتاب سیتی : ۹۹۰۰۰ ریال

آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي

آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني و ...

ناشر : انتشارات نوروزي

فاطمه اصغري

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

كليات سنجش و اندازه گيري - آمار در تربيت بدني و علوم ورزشي

كليات سنجش و اندازه گيري - آمار در تربيت ...

ناشر : ترجمان خرد

صادق عباسيان سقي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال