كتاب مناظره 2: دموكراسي ليبرال و مردم سالاري ديني: مناظره دكتر محمدرضا مرندي و دكتر صادق زيباكلام |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كتاب مناظره 2: دموكراسي ليبرال و مردم سالاري ديني: مناظره دكتر محمدرضا مرندي و دكتر صادق زيباكلام

كتاب مناظره 2: دموكراسي ليبرال و مردم سا ...

ناشر : جهاد دانشگاهي (واحد تهران)

رضا فريدزاده

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال