اثربخشي سبك هاي رهبري مراوده اي و تحول گراي مديران در سازمان ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اثربخشي سبك هاي رهبري مراوده اي و تحول گراي مديران در سازمان ها

اثربخشي سبك هاي رهبري مراوده اي و تحول گ ...

ناشر : ‏‫ نام آوران ماندگار

احد كارگرنجفي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال