مغز و آموزش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 18


مغز و آموزش

مغز و آموزش

ناشر : موسسه فرهنگي مدرسه برهان

سپيده رضوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مغز شما بهتر از آن چيزي است كه فكر مي كنيد: تمركز، مهارت هاي مطالعه، آموزش هاي ذهني، الهام هاي آموزشي، قدرت مغز، نقشه ذهن

مغز شما بهتر از آن چيزي است كه فكر مي كن ...

ناشر : نسل نوانديش

توني بوزان

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۹۰۰۰ ریال

آموزش زبان انگليسي كودكان مغز برتر

آموزش زبان انگليسي كودكان مغز برتر

ناشر : مغز برتر

مرتضي آقاپناه

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۹۰۰۰۰ ریال


10%
شناخت درمان گري بك براي كاهش وزن: كتاب كار: برنامه شش هفته اي براي آموزش به مغز شما تا مانند يك فرد لاغر فكر كنيد

شناخت درمان گري بك براي كاهش وزن: كتاب ك ...

ناشر : ارجمند

مسعود جان بزرگي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۳۵۰۰۰ ریال

پيوند مغز استخوان (آموزش به بيمار)

پيوند مغز استخوان (آموزش به بيمار)

ناشر : حيدري

آرپي مانوكيان

قیمت کتاب سیتی : ۳۹۰۰۰ ریال

باشگاه مغز: كتاب آموزش و تمرين تقويت و بازتواني مغزي

باشگاه مغز: كتاب آموزش و تمرين تقويت و ب ...

ناشر : مهرسا

حامد اختياري

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال


هسته هاي قاعده اي مغز با رويكرد آموزش ادغام يافته

هسته هاي قاعده اي مغز با رويكرد آموزش اد ...

ناشر : ابن سينا

غلامرضا حسن زاده

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

آموزش رياضي يازدهم تجربي به روش مغز بنيان

آموزش رياضي يازدهم تجربي به روش مغز بنيا ...

ناشر : مغز بنيان

احمد اكبرزاده

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال

آموزش حسابان (۱) به روش مغز بنيان فصل ۱

آموزش حسابان (۱) به روش مغز بنيان فصل ۱

ناشر : مغز بنيان

احمد اكبرزاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


يادگيري و آموزش مبتني بر مغز اصول و روش ها

يادگيري و آموزش مبتني بر مغز اصول و روش ...

ناشر : سي دا

يي-يوان تانگ

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال

15%
باشگاه مغز كودكان ۲: آموزش، تمرين، سرگرمي

باشگاه مغز كودكان ۲: آموزش، تمرين، سرگرم ...

ناشر : مهر و ماه نو

تارا رضاپور

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۶۵۰۰ ریال

مزيتهاي حافظه كاري: آموزش مغز براي كاركرد هوشمندانه تر، قوي تر و سريع تر

مزيتهاي حافظه كاري: آموزش مغز براي كاركر ...

ناشر : رشد فرهنگ

تريسي پكيام الووي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال