اصول بازاريابي داده محور |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


اصول بازاريابي داده محور

اصول بازاريابي داده محور

ناشر : سيته

احمد روستا

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال

اصول بازاريابي داده محور

اصول بازاريابي داده محور

ناشر : سيته

احمد روستا

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال