فرآيند پرستاري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 12


فرآيند پرستاري

فرآيند پرستاري

ناشر : ميرشيدا

تكاوش بحريني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مفاهيم پايه پرستاري (فرآيند، بررسي وضعيت، بهداشت، تفكر انتقادي، پرستاري جامعه نگر و مبتني بر شواهد)

مفاهيم پايه پرستاري (فرآيند، بررسي وضعيت ...

ناشر : جامعه نگر

شاهرخ علي نيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۴۰۰۰ ریال

راهنماي باليني اصول و فنون پرستاري: مفاهيم، فرآيند و مهارت ها كوزير وراب

راهنماي باليني اصول و فنون پرستاري: مفاه ...

ناشر : جامعه نگر

آليس خاچيان

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۹۰۰۰ ریال


نكات آموزنده فرآيند هاي پرستاري از بيماران مبتلا به سرطان پستان

نكات آموزنده فرآيند هاي پرستاري از بيمار ...

ناشر : آرويج

محمدرضا مجدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰ ریال

فارماكولوژي براي پرستاران: با رويكرد فرآيند پرستاري دربيماري هاي مزمن

فارماكولوژي براي پرستاران: با رويكرد فرآ ...

ناشر : تيمورزاده

كيان نوروزي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۹۰۰۰ ریال

فرآيند ارتباط درماني در پرستاري

فرآيند ارتباط درماني در پرستاري

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد اراك)

شادي مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۸۳۰۰۰ ریال


فرآيند روان پرستاري اسكيزوفرن

فرآيند روان پرستاري اسكيزوفرن

ناشر : سنجش و دانش

رمضان صولتي آناقيزي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

فرآيند مشكل گشايي در مديريت پرستاري

فرآيند مشكل گشايي در مديريت پرستاري

ناشر : جامعه نگر

‏‫ زه‍ره ‏‬ ون‍ك‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

سلامت كليه در كودكان (ضرورتي براي مراقبت براساس فرآيند پرستاري در آسيب حاد كليه بيماري مزمن كليه، دياليزخوني، دياليز صفاقي و پيوند كليه)

سلامت كليه در كودكان (ضرورتي براي مراقبت ...

ناشر : نشر دايان

نيلوفر بهرامي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال


كاربرد تفكر انتقادي در فرآيند پرستاري

كاربرد تفكر انتقادي در فرآيند پرستاري

ناشر : جامعه‌نگر

ع‍ل‍ي‍رض‍ا نيكبخت ن‍ص‍رآب‍ادي‌

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰ ریال

آموزش بيمار: فرآيند يادگيري و اصول آموزش به مددجو بر اساس سرفصل درسي جديد كارشناسي پرستاري

آموزش بيمار: فرآيند يادگيري و اصول آموزش ...

ناشر : انتشارات پرستاران جوان

نسرين توكلي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال

فرآيند آموزش بيمار: يادگيري و اصول آموزش به مددجو بر اساس سرفصل درسي جديد كارشناسي پرستاري

فرآيند آموزش بيمار: يادگيري و اصول آموزش ...

ناشر : انتشارات پرستاران جوان

نسرين توكلي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال