درس و كنكور مهندسي نرم افزار ويژه: داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


درس و كنكور ساختمان داده ها: ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتر، كليه گرايشهاي: نرم افزار، سخت افزار، هوش مصنوعي، علوم كامپيوتر و مهندسي IT

درس و كنكور ساختمان داده ها: ويژه داوطلب ...

ناشر : گسترش علوم پايه

حميدرضا مقسمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

درس و كنكور سيستم عامل ويژه داوطلبان كارشناسي ارشد كامپيوتر، كليه گرايشهاي: نرم افزار، سخت افزار، هوش مصنوعي، علوم كامپيوتر و مهندسي IT قابل استفاده ب

درس و كنكور سيستم عامل ويژه داوطلبان كار ...

ناشر : گسترش علوم پايه

حميدرضا مقسمي

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰۰ ریال

درس و كنكور مهندسي نرم افزار ويژه: داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتر

درس و كنكور مهندسي نرم افزار ويژه: داوطل ...

ناشر : گسترش علوم پايه

حميدرضا مقسمي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال