مديريت منابع انساني در صنعت ورزش و اوقات فراغت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت منابع انساني در صنعت ورزش و اوقات فراغت

مديريت منابع انساني در صنعت ورزش و اوقات ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

هاشم كوزه چيان

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال