مجموعه قراردادهاي مدرن 4 (پيمانكار و كارفرما): پيمانكاري پيشرفته و پروژه هاي بزرگ ساختماني، نظارتي، |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه قراردادهاي مدرن 4 (پيمانكار و كارفرما): پيمانكاري پيشرفته و پروژه هاي بزرگ ساختماني، نظارتي، ...

مجموعه قراردادهاي مدرن 4 (پيمانكار و كار ...

ناشر : جنگل

عباس بشيري

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال