آموزش نرم افزار Comsol multiphysics براي مهندسين شيمي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آموزش نرم افزار Comsol multiphysics براي مهندسين شيمي

آموزش نرم افزار Comsol multiphysics براي ...

ناشر : حق شناس

بهروز ميرزايي

قیمت کتاب سیتی : ۴۴۰۰۰۰ ریال