كـاربـرد اكـسل در حسـابـداري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 10


كاربرد توابع حسابداري و مالي در اكسل

كاربرد توابع حسابداري و مالي در اكسل

ناشر : سخنوران

مجتبي چهره گشا

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اكسل در حسابداري: كاربرد اكسل و توابع مالي آن در حسابداري

اكسل در حسابداري: كاربرد اكسل و توابع ما ...

ناشر : ابوالفضل مرتضوي

ابوالفضل مرتضوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري : (اكسل و نرم افزارهاي كاربردي)

كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابدار ...

ناشر : دانشگاه پيام نور، مركز خوزستان

بهجت هادي نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


كـاربـرد اكـسل در حسـابـداري

كـاربـرد اكـسل در حسـابـداري

ناشر : موسسه آموزش عالي آزاد دانش پژوهان

مهدي شمس سولاري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

كاربرد اكسل در حسابداري و مديريت

كاربرد اكسل در حسابداري و مديريت

ناشر : آفاق كلام

ميثم شاهبنده

قیمت کتاب سیتی : ۳۷۰۰۰ ریال

كاربرد اكسل و اكسس در حسابداري

كاربرد اكسل و اكسس در حسابداري

ناشر : مهاتما گاندي

آمنه گرامي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


كاربرد اكسل در حسابداري و مديريت

كاربرد اكسل در حسابداري و مديريت

ناشر : ديباگران تهران

مهدي معدنچي زاج

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

كاربرد اكسل در حسابداري

كاربرد اكسل در حسابداري

ناشر : اهورا قلم

بهجت هادي نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

كاربرد اكسل در حسابداري

كاربرد اكسل در حسابداري

ناشر : ويهان

سيدابراهيم موسوي پور

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال


كاربرد اكسل در حسابداري (همراه با آموزش مقدماتي نرم افزار حسابداري پاتريس)

كاربرد اكسل در حسابداري (همراه با آموزش ...

ناشر : اهورا قلم

بهجت هادي نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال