علوم اعصاب محاسباتي و مدل سازي شناختي: مقدمه اي بر روش ها و رويه ها براي دانشجويان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


علوم اعصاب محاسباتي و مدل سازي شناختي: مقدمه اي بر روش ها و رويه ها براي دانشجويان

علوم اعصاب محاسباتي و مدل سازي شناختي: م ...

ناشر : شركت پيشرو فناوري قائد

پري سيما علي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

علوم اعصاب محاسباتي و مدل سازي شناختي: مقدمه اي بر روش ها و رويه ها براي دانشجويان

علوم اعصاب محاسباتي و مدل سازي شناختي: م ...

ناشر : شركت پيشرو فناوري قايد

پري سيما علي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱ ریال