مجموعه ضوابط، مقررات و عوارض شهرسازي (ملاك عمل شهرداري اهواز) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه ضوابط، مقررات و عوارض شهرسازي (ملاك عمل شهرداري اهواز)

مجموعه ضوابط، مقررات و عوارض شهرسازي (مل ...

ناشر : صبح دانش

عليرضا مرغايي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال