كاربرد سنجش از دور در مهندسي آب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


كاربرد كوانتوم GIS در علوم و مهندسي آب با رويكرد كاربرد در مدلسازي هيدرولوژيكي، منابع آب و سنجش از دور

كاربرد كوانتوم GIS در علوم و مهندسي آب ب ...

ناشر : پارسيا

اصغر عزيزيان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

كاربرد كوانتوم GIS در علوم و مهندسي آب: (با رويكرد كاربرد در مدلسازي هيدرولوژيكي، منابع آب و سنجش از دور)

كاربرد كوانتوم GIS در علوم و مهندسي آب: ...

ناشر : ‏‫دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)‬

اصغر عزيزيان

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

كاربرد سنجش از دور در مهندسي آب

كاربرد سنجش از دور در مهندسي آب

ناشر : انتشارات صالحيان

محمد اكبري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال