اعتماد اجتماعي و فرهنگ اعتماد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


اعتماد اجتماعي و فرهنگ اعتماد

اعتماد اجتماعي و فرهنگ اعتماد

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

زهرا شيخ

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

شناخت فرهنگ سازماني و اعتماد اجتماعي

شناخت فرهنگ سازماني و اعتماد اجتماعي

ناشر : انتشارات نوروزي

سيده مرضيه موسوي بيدله

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال