قوانين و مقررات بورس همراه با راهنماي پذيرش شركت‌ها در بورس و فرابورس ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


قوانين و مقررات بورس همراه با راهنماي پذيرش شركت‌ها در بورس و فرابورس ايران

قوانين و مقررات بورس همراه با راهنماي پذ ...

ناشر : مجد

ابراهيم ايزدپوري

قیمت کتاب سیتی : ۵۶۰۰۰۰ ریال