آزمايشگاه فيزيك پايه 1 (مكانيك - حرارت) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


آزمايشگاه فيزيك مكانيك و حرارت: ويژه دانشجويان فني مهندي و علوم پايه (كارداني و كارشناسي)

آزمايشگاه فيزيك مكانيك و حرارت: ويژه دان ...

ناشر : ياد عارف

مريم هاشمي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه فيزيك پايه 1 (مكانيك - حرارت)

آزمايشگاه فيزيك پايه 1 (مكانيك - حرارت)

ناشر : گسترش علوم پايه

عليرضا حقوقي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰۰ ریال