قوانين شطرنج فيده (نسخه ۲۰۱۸) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


قوانين شطرنج فيده (نسخه ۲۰۱۸)

قوانين شطرنج فيده (نسخه ۲۰۱۸)

ناشر : كتاب هاي سبز شمال

حميدرضا جديدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال