راهنماي جامع مديريت ورزشي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


راهنماي جامع مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي (از طراحي و ساخت تا بهره برداري و نگهداري)

راهنماي جامع مديريت اماكن و تجهيزات ورزش ...

ناشر : موسسه فرهنگي شمال، نشر شمال پايدار

سيدمحمدحسين رضوي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

راهنماي جامع مديريت ورزشي

راهنماي جامع مديريت ورزشي

ناشر : آواي ظهور

علي مجدآرا

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال