اصول و مفاهيم حسابداري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 13


آموزش گام به گام دروس تخصصي سال سوم حسابداري: شاخه فني و حرفه اي، شامل دروس 1- اصول حسابداري (1)، 2- آمار و مفاهيم آمار (1)، 3- امور عمومي بازرگاني،

آموزش گام به گام دروس تخصصي سال سوم حساب ...

ناشر : پيام دانش روز

جمشيد واحدي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول و مفاهيم حسابداري (با نگاهي به مباني حسابداري بانكي)

اصول و مفاهيم حسابداري (با نگاهي به مبان ...

ناشر : پيشبرد

علي اميني

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۸۰۰۰ ریال

اصول و مفاهيم حسابداري بانكي

اصول و مفاهيم حسابداري بانكي

ناشر : آشيان

حسين بخشايي محبوب

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال


آشنايي با مفاهيم اصول حسابداري ۱

آشنايي با مفاهيم اصول حسابداري ۱

ناشر : ياوريان

بهار اشرفي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

اصول و مفاهيم حسابداري

اصول و مفاهيم حسابداري

ناشر : قلم بان

فريده شيخي

قیمت کتاب سیتی : ۳۹۰۰۰۰ ریال

اصول و مفاهيم حسابداري

اصول و مفاهيم حسابداري

ناشر : آدنا

محسن عرفانيان دانشور

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال


آموزش گام به گام دروس تخصصي سال دوم حسابداري: شاخه فني و حرفه اي: شامل دروس 1- اصول حسابداري (1)، 2- آمار و مفاهيم آمار (1)، 3- امور عمومي بازرگاني،

آموزش گام به گام دروس تخصصي سال دوم حساب ...

ناشر : پيام دانش روز

جمشيد واحدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور حسابداري فني و حرفه اي - كاردانش: 1- اصول حسابداري 2- مفاهيم و روش هاي آماري ...

مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور حسابدا ...

ناشر : انديشه عصر فارابي

عليرضا ابراهيم قزويني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري بازرگاني كنكور كارداني پيوسته، فني حرفه اي، شامل: اصول حسابداري (1) و (2)، حسابداري شركت ها، حسابداري صنعتي، مفاهيم و روشهاي آماري (1) و ...

حسابداري بازرگاني كنكور كارداني پيوسته، ...

ناشر : موسسه فرهنگي انتشاراتي پيش دانشگاهيان (گزينه هاي برتر)

علي اكبر شهرياري

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال


15%
اصول و مباني حسابداري ۲ : مفاهيم ميانه: طراحي سيستمهاي حسابداري...

اصول و مباني حسابداري ۲ : مفاهيم ميانه: ...

ناشر : انديشه هاي گوهربار

علي هزاوه

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري (۱) و مفاهيم كاربردي آن

اصول حسابداري (۱) و مفاهيم كاربردي آن

ناشر : معين پرداز

مهدي نبي پور افروزي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور حسابداري با پاسخ هاي كاملا تشريحي: 1- اصول حسابداري 2- مفاهيم و روشهاي آماري 3- حسابداري صنعتي 4- سازمان و مديريت ..

مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور حسابدا ...

ناشر : نوين پژوهش

عليرضا ابراهيم قزويني

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال