خون خاك : تاملي بر هفتاد سال تاريخ نفت ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


خون خاك : تاملي بر هفتاد سال تاريخ نفت ايران

خون خاك : تاملي بر هفتاد سال تاريخ نفت ا ...

ناشر : موسسه انتشاراتي ‏‫امام عصر(عج)‬

خ‍س‍رو م‍ع‍ت‍ض‍د

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال